browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
CAŁOROCZNYCH DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH 
„U Borsa” w Lesku

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w Domkach  „U Borsa”, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i  sprawną organizację.

 1.  Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. Goście przebywający w domkach „u Borsa”, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o 11:00 dnia następnego. 
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na miejsce ośrodka (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia ośrodka prosimy  Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 6. Przebywanie zwierząt na terenie ośrodka nie  jest dozwolone.
 7. Każdy domek oraz pokój ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe. Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody przy domku lub na parkingu znajdującym się przed terenem ośrodka.
 8. Kierownictwo domków „u Borsa” nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 9. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Kierownika i żądania podjęcia środków zaradczych.
 10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 11. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami olejowymi będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. 
 12. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 13. Kierownictwo domków zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.